til top
Bestill katalog
Bestill katalog
  •  Rotstigen kjøper Vardåsen Bygg på Moelv

Rotstigen kjøper Vardåsen Bygg på Moelv

– Det ligger nedfelt i vår strategiske plan at vi ønsker å satse også på østsiden av Mjøsa og kjøpet av Vardåsen Bygg passer oss veldig bra i dette arbeidet, sier daglig leder Terje Braathen i Rotstigen.

Lokale nyheter / 23.03.2022

Vardåsen Bygg AS ble stiftet i 2004 og eies i dag av Ove Olasveen. Selskapet som holder til i Moelv har ti ansatte og omsetter for cirka 25 millioner kroner i året.

– Da jeg for et par år siden begynte å tenke på å samarbeide med andre så gikk tankene mine fort til Rotstigen. Jeg kjente Rotstigen litt fra før og vi tenker veldig likt når det gjelder både kundefokus, kvalitet og type boliger vi bygger. Derfor er jeg nå veldig glad for at vi har kommet frem til en avtale som dette, sier Ove Olasveen i meldingen. Han selger nå 70 prosent av aksjene sine i Vardåsen Bygg til Rotstigen.

– Selskapet skal fortsette som før med samme navn og med de samme ansatte. Vi går ut av kjedekonseptet til Norgeshus og inn i kjedekonseptet til Mesterhus slik Rotstigen har det på vestsida av Mjøsa, sier Olasveen, som selv skal fortsette i selskapet som i dag.

– Jeg kan bekrefte at vi og Vardåsen er veldig like i måten vi driver våre selskaper på. Vi jobber begge både på rehabmarkedet og med nye boliger. Vi har begge egne fagfolk som setter opp boligene og at vi nå i markedet kan samles under paraplyen Mesterhus Innlandet på begge sider av Mjøsa er en stor styrke som vi virkelig skal jobbe godt med, sier Terje Braathen i Rotstigen.