til top
Bestill katalog
Bestill katalog
  • Åpenhetsloven i Rotstigen AS

Åpenhetsloven i Rotstigen AS

1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

Loven sikrer også allmennheten rett til å be virksomheter om tilgang til informasjon om hvordan negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold håndteres.

Vi i Rotstigen AS er omfattet av åpenhetsloven, og vi har utarbeidet en rutine og risikomatrise for aktsomhet og informasjon.
Disse sikrer at vi oppfyller krav til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt ivareta informasjonsplikten i åpenhetsloven.
I dette arbeidet bruker vi blant annet OECD sin modell for aktsomhetsvurderinger og Byggenæringens Landsforenings veileder for valg av seriøse bedrifter.
Matrisen revideres årlig for å sikre at Rotstigen AS er med og bidrar til et ansvarlig næringsliv.

Mer informasjon?

Rotstigen AS vil svare på eventuelle ytterligere spørsmål knyttet til åpenhetsloven. Spørsmål kan stilles ved å benytte e-post: rotstigen@rotstigen.no